Tin Mới

Phát triển khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ đến năm 2020

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Thanh Nhã
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 157 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Phát triển khu công nghiệp–Cần Thơ–2020,
Tác giả bổ sung : Huỳnh, Thanh Nhã
Số Kiểm Soát : 49380
Luận Văn : Phát triển khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ đến năm 2020
Tên File : 49380.pdf

Phát triển khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ đến năm 2020

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ đến năm 2020

Keyword SEO : Phát triển khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ đến năm 2020