Tin Mới

Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015

– Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thương mại đô thị.- Thực trạng phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ từ năm 2000 đến năm 2005.- Một số giải pháp phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Ngọc Minh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 170 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thương mại đô thị.- Thực trạng phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ từ năm 2000 đến năm 2005.- Một số giải pháp phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015..
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Ngành thương mại–Chính sách phát triển, Thương mại đô thị–hội nhập–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Ngọc Minh
Số Kiểm Soát : 46076
Luận Văn : Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015
Tên File : 46076.pdf

Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015

Keyword SEO : Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015