Tin Mới

Phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2010

– Tổng quan về nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng.- Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam trong thời gian qua.- Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2010..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thanh Bình
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 184 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan về nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng.- Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam trong thời gian qua.- Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2010..
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Ngành hàng không–Phát triển nhân lực–Việt Nam, Quản lý nhân sự–Kế hoạch phát triển,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thanh Bình
Số Kiểm Soát : 45323
Luận Văn : Phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2010
Tên File : 45323.pdf

Phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2010

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2010

Keyword SEO : Phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2010