Tin Mới

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản khu vực phía Nam :

Cơ sở lý thuyết, phân tích và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản khu vực phía Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn Thế Phong
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 166 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý thuyết, phân tích và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản khu vực phía Nam
Chủ Đề : Quản trị nguồn nhân lực,
Tác giả bổ sung : Lê Tấn Bửu, TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 67422
Luận Văn : Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản khu vực phía Nam :
Tên File : 67422.pdf

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản khu vực phía Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản khu vực phía Nam :

Keyword SEO : Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông sản khu vực phía Nam :