Tin Mới

Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam :

Tổng quan, thực trạng, giải pháp Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Bảo, Trung
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 196tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng, giải pháp Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam
Chủ Đề : Giao dịch nông –Thể chế–VN,
Tác giả bổ sung : Phạm, Xuân Lan, TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 64535
Luận Văn : Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam :
Tên File : 64535.pdf

Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam :

Keyword SEO : Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam :