Tin Mới

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

– Khung lý thuyết về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.- Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trương, Thị Ngọc Hải
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 k.nh,
Mô Tả Vật Lý : 69 tr. ; , 28 cm
Tóm Tắt : – Khung lý thuyết về thị trường trái phiếu doanh nghiệp.- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.- Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Trái phiếu doanh nghiệp–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Trương, Thị Ngọc Hải
Số Kiểm Soát : 48209
Luận Văn : Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam
Tên File : 48209.pdf

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Keyword SEO : Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam