Tin Mới

Phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp TP.HCM :

Internet và vai trò của Internet trong kinh doanh; Tương mại diện tử; Hoạt động ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp TP.HCM; Tình hình thương mại tại một số nước trên thế giới; Thực trạng Internet hiện nay; Những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chiến lược tổng thể phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp TP.HCM.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Ngô Luân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 64 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Internet và vai trò của Internet trong kinh doanh; Tương mại diện tử; Hoạt động ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp TP.HCM; Tình hình thương mại tại một số nước trên thế giới; Thực trạng Internet hiện nay; Những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chiến lược tổng thể phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp TP.HCM.
Chủ Đề : Doanh nghiệp–Thương mại điện tử, Nguồn tin điện tử,
Tác giả bổ sung : Lê, Ngô Luân
Số Kiểm Soát : 42668
Luận Văn : Phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp TP.HCM :
Tên File : 42668.pdf

Phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp TP.HCM :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp TP.HCM :

Keyword SEO : Phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp TP.HCM :