Tin Mới

Phòng chống rửa tiền qua hệ thông Ngân hàng Việt Nam

Tổng quan về rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; Thực trạng của việc phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay; Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Võ, Thị Thúy Kiều
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 85 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; Thực trạng của việc phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay; Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Chủ Đề : Ngân hàng Việt Nam–Phòng chống rửa tiền, Rửa tiền–Phòng ngừa,
Tác giả bổ sung : Trần Thị Việt Thu TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84102
Luận Văn : Phòng chống rửa tiền qua hệ thông Ngân hàng Việt Nam
Tên File : 84102.pdf

Phòng chống rửa tiền qua hệ thông Ngân hàng Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phòng chống rửa tiền qua hệ thông Ngân hàng Việt Nam

Keyword SEO : Phòng chống rửa tiền qua hệ thông Ngân hàng Việt Nam