Tin Mới

Phòng ngừa rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam

– Khung nghiên cứu về tự hóa tài chính; Rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính – Lịch sử và kinh nghiệm; Dự báo rủi ro tự do hóa tài chính từ thực trạng kinh tế Việt Nam; Phòng ngừa rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Khắc Quốc Bảo
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 94 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Khung nghiên cứu về tự hóa tài chính; Rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính – Lịch sử và kinh nghiệm; Dự báo rủi ro tự do hóa tài chính từ thực trạng kinh tế Việt Nam; Phòng ngừa rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam..
Chủ Đề : Công trình nghiên cứu khoa học, Tự do hóa tài chính–Phòng ngừa rủi ro,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Khắc Quốc Bảo
Số Kiểm Soát : 48697
Luận Văn : Phòng ngừa rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam
Tên File : 48697.pdf

Phòng ngừa rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phòng ngừa rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam

Keyword SEO : Phòng ngừa rủi ro trong quá trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam