Tin Mới

Phương hướng hạn chế tiêu cực từ sở hữu tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thanh Vân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 93 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học, Kinh tế nhiều thành phần–Việt Nam, Kinh tế–Sở hữu tư nhân, Phát triển kinh tế,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thanh Vân
Số Kiểm Soát : 43388
Luận Văn : Phương hướng hạn chế tiêu cực từ sở hữu tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay :
Tên File : 43388.pdf

Phương hướng hạn chế tiêu cực từ sở hữu tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phương hướng hạn chế tiêu cực từ sở hữu tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay :

Keyword SEO : Phương hướng hạn chế tiêu cực từ sở hữu tư nhân trong nền kinh tế nước ta hiện nay :