Tin Mới

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam :

– Tổng quan về dự phòng và kế toán dự phòng.- Thực trạng về kế toán dự phòng tại Việt Nam.- Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Tô, Hồng Thiên
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 87 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan về dự phòng và kế toán dự phòng.- Thực trạng về kế toán dự phòng tại Việt Nam.- Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay..
Chủ Đề : Kế toán dự phòng,
Tác giả bổ sung : Tô, Hồng Thiên
Số Kiểm Soát : 45333
Luận Văn : Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam :
Tên File : 45333.pdf

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam :

Keyword SEO : Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam :