Tin Mới

Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Đình Hựu
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Kiểm toán nhà nước,
Mô Tả Vật Lý : 117 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Kiểm toán–Ứng dụng tin học,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Đình Hựu
Số Kiểm Soát : 46744
Luận Văn : Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước :
Tên File : 46744.pdf

Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước :

Keyword SEO : Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước :