Tin Mới

Phương pháp tiếp cận cơ chế điều hành tỷ giá ở Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Trần, Ngọc Thơ
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 68 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Chính sách tỷ giá–Cơ chế điều hành–Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, Tỷ giá hối đoái–Hội nhập–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Trần, Ngọc Thơ
Số Kiểm Soát : 45478
Luận Văn : Phương pháp tiếp cận cơ chế điều hành tỷ giá ở Việt Nam
Tên File : 45478.pdf

Phương pháp tiếp cận cơ chế điều hành tỷ giá ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phương pháp tiếp cận cơ chế điều hành tỷ giá ở Việt Nam

Keyword SEO : Phương pháp tiếp cận cơ chế điều hành tỷ giá ở Việt Nam