Tin Mới

Phương Pháp Toán và Kinh Lượng Học trong Phân Tích và Tối Ưu Hóa Vấn Đề sử dụng các loại phân bón cho cây lúa tại Đồng Tháp Mười

Vai trò cây lúa trong sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng đối với nó; Ước lượng nhu cầu phân bón hiện nay tại vùng Đồng Tháp Mười; Dùng phương pháp toán để phân tích ước lượng nhu cầu phân bón trong sản xuất.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Công Chính
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2001 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 189 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Vai trò cây lúa trong sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng đối với nó; Ước lượng nhu cầu phân bón hiện nay tại vùng Đồng Tháp Mười; Dùng phương pháp toán để phân tích ước lượng nhu cầu phân bón trong sản xuất.
Chủ Đề : Dự báo kinh tế–Mô hình kinh tế lượng, Kinh tế lượng, Luận án tiến sĩ, Toán kinh tế,
Tác giả bổ sung : Trần, Công Chính
Số Kiểm Soát : 37835
Luận Văn : Phương Pháp Toán và Kinh Lượng Học trong Phân Tích và Tối Ưu Hóa Vấn Đề sử dụng các loại phân bón cho cây lúa tại Đồng Tháp Mười
Tên File : 37835.pdf

Phương Pháp Toán và Kinh Lượng Học trong Phân Tích và Tối Ưu Hóa Vấn Đề sử dụng các loại phân bón cho cây lúa tại Đồng Tháp Mười

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phương Pháp Toán và Kinh Lượng Học trong Phân Tích và Tối Ưu Hóa Vấn Đề sử dụng các loại phân bón cho cây lúa tại Đồng Tháp Mười

Keyword SEO : Phương Pháp Toán và Kinh Lượng Học trong Phân Tích và Tối Ưu Hóa Vấn Đề sử dụng các loại phân bón cho cây lúa tại Đồng Tháp Mười