Tin Mới

Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Võ, Thước Tấn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Trung tâm tư vấn dịch vụ đầu tư và thương mại,
Mô Tả Vật Lý : 147 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Tiêu thụ nông sản–Đông Nam Bộ,
Tác giả bổ sung : Võ, Thước Tấn
Số Kiểm Soát : 46902
Luận Văn : Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam :
Tên File : 46902.pdf

Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam :

Keyword SEO : Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam :