Tin Mới

Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Lê, Quang Bính
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Kiểm toán nhà nước,
Mô Tả Vật Lý : 158 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Kiểm toán nhà nước–Kiến nghị,
Tác giả bổ sung : Lê, Quang Bính
Số Kiểm Soát : 46742
Luận Văn : Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước :
Tên File : 46742.pdf

Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước :

Keyword SEO : Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước :