Tin Mới

Quản lý bán lẻ hàng điện tử :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Võ, Minh Tuấn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 67 tr.
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Bán hàng điện tử, Phần mềm quản lý,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Quốc Hùng ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 75762
Luận Văn : Quản lý bán lẻ hàng điện tử :
Tên File : 75762.pdf

Quản lý bán lẻ hàng điện tử :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Quản lý bán lẻ hàng điện tử :

Keyword SEO : Quản lý bán lẻ hàng điện tử :