Tin Mới

Quản lý công việc thư ký Khoa Tin học quản lý :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Cao, Thị Ngọc Kiều
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 46 tr.
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Phần mềm quản lý, Quản lý công việc,
Tác giả bổ sung : Đặng, Thái Thịnh ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77164
Luận Văn : Quản lý công việc thư ký Khoa Tin học quản lý :
Tên File : 77164.pdf

Quản lý công việc thư ký Khoa Tin học quản lý :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Quản lý công việc thư ký Khoa Tin học quản lý :

Keyword SEO : Quản lý công việc thư ký Khoa Tin học quản lý :