Tin Mới

Quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam

-Cơ sở luận về đầu tư và quản lý danh mục đầu tư bảo hiểm.-Thực trạng về hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2004 – 2006.-Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Hồ, Thủy Tiên
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 knh,
Mô Tả Vật Lý : 88 tr. ; , 28 cm
Tóm Tắt : -Cơ sở luận về đầu tư và quản lý danh mục đầu tư bảo hiểm.-Thực trạng về hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2004 – 2006.-Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam.
Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học, Quản lý danh mục đầu tư,
Tác giả bổ sung : Hồ, Thủy Tiên
Số Kiểm Soát : 49088
Luận Văn : Quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam
Tên File : 49088.pdf

Quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam

Keyword SEO : Quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam