Tin Mới

Quản Lý Ngoại Hối, Giải Pháp Đáp Ứng Mục Tiêu Ổn Định PT KT VN

Cơ sở lý luận về chính sách quản lý ngoại hối; Thực trạng hình thành và hoạt động của chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam; Một số giải pháp quản lý ngoại hối nhằm đáp ứng mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam; Kết luận..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Ngọc Hoàn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 57 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về chính sách quản lý ngoại hối; Thực trạng hình thành và hoạt động của chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam; Một số giải pháp quản lý ngoại hối nhằm đáp ứng mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam; Kết luận..
Chủ Đề : Chính sách tiền tệ, Nguồn tin điện tử,
Tác giả bổ sung : Lê, Ngọc Hoàn
Số Kiểm Soát : 37257
Luận Văn : Quản Lý Ngoại Hối, Giải Pháp Đáp Ứng Mục Tiêu Ổn Định PT KT VN
Tên File : 37257.pdf

Quản Lý Ngoại Hối, Giải Pháp Đáp Ứng Mục Tiêu Ổn Định PT KT VN

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Quản Lý Ngoại Hối, Giải Pháp Đáp Ứng Mục Tiêu Ổn Định PT KT VN

Keyword SEO : Quản Lý Ngoại Hối, Giải Pháp Đáp Ứng Mục Tiêu Ổn Định PT KT VN