Tin Mới

Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Bùi, Văn Nhơn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Học viện hành chính quốc gia,
Mô Tả Vật Lý : 111 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Quản lý nguồn nhân lực,
Tác giả bổ sung : Bùi, Văn Nhơn
Số Kiểm Soát : 46890
Luận Văn : Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức :
Tên File : 46890.pdf

Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức :

Keyword SEO : Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức :