Tin Mới

Quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long :

Những vấn đề cơ bản về quản trị tín dụng ngân hàng thương mại. Thực trạng quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Các giải pháp nâng cao hoạt động quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cừu Long

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Thiên Kim
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 94 tr.+phụ lục ; , 30cm
Tóm Tắt : Những vấn đề cơ bản về quản trị tín dụng ngân hàng thương mại. Thực trạng quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Các giải pháp nâng cao hoạt động quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cừu Long
Chủ Đề : Quản trị tín dụng,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Hồng Hải TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 81969
Luận Văn : Quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long :
Tên File : 81969.pdf

Quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long :

Keyword SEO : Quản trị tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long :