Tin Mới

Sử dụng các thuật toán tài chính xác định giá trị doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

– Tổng quan về cổ phần hóa và định giá doanh nghiệp- Thực trạng việc định giá khi cổ phần hóa ở Việt Nam trong các năm qua- Sử dụng các thuật toán của tài chính giúp ước tính giá trị doanh nghiệp.

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Lê, Thị Lanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 71 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan về cổ phần hóa và định giá doanh nghiệp- Thực trạng việc định giá khi cổ phần hóa ở Việt Nam trong các năm qua- Sử dụng các thuật toán của tài chính giúp ước tính giá trị doanh nghiệp.
Chủ Đề : Cổ phần hóa–Chính sách, Đề tài nghiên cứu khoa học, Doanh nghiệp–Định giá,
Tác giả bổ sung : Lê, Thị Lanh
Số Kiểm Soát : 47138
Luận Văn : Sử dụng các thuật toán tài chính xác định giá trị doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam
Tên File : 47138.pdf

Sử dụng các thuật toán tài chính xác định giá trị doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Sử dụng các thuật toán tài chính xác định giá trị doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

Keyword SEO : Sử dụng các thuật toán tài chính xác định giá trị doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam