Tin Mới

Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường :

Khái quát về các phương pháp dự báo và cân đối; Cơ sở lý thuyết của các chính sách điều tiết vĩ mô; Phương pháp hoạch định các chính sách vĩ mô; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Dương, Tấn Diệp
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1996 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 164 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Khái quát về các phương pháp dự báo và cân đối; Cơ sở lý thuyết của các chính sách điều tiết vĩ mô; Phương pháp hoạch định các chính sách vĩ mô; Kết luận.
Chủ Đề : Kinh tế vĩ mô,
Tác giả bổ sung : Du, Lô Giang , người hướng dẫn Nguyễn, Thị Liên Diệp , PGS.TS ;
Số Kiểm Soát : 14801
Luận Văn : Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường :
Tên File : 14801.pdf

Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường :
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường :

Keyword SEO : Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường :