Tin Mới

Tác động của các nhân tố lên giá chứng khoán :

Phương pháp luận; Dữ liệu và mô hình nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận và kiến nghị

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Ngọc Tài
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 61 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Phương pháp luận; Dữ liệu và mô hình nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận và kiến nghị
Chủ Đề : Chính sách kinh tế vĩ mô, Giá chứng khoán,
Tác giả bổ sung : Bùi Hữu Phước TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 80125
Luận Văn : Tác động của các nhân tố lên giá chứng khoán :
Tên File : 80125.pdf

Tác động của các nhân tố lên giá chứng khoán :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tác động của các nhân tố lên giá chứng khoán :

Keyword SEO : Tác động của các nhân tố lên giá chứng khoán :