Tin Mới

Tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam :

Giới thiệu; Tóm tắt các kết quả nghiên cứu trước đây; Kết quả nghiên cứu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Châu, Minh Nga
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 37 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Giới thiệu; Tóm tắt các kết quả nghiên cứu trước đây; Kết quả nghiên cứu
Chủ Đề : Tăng trưởng, Tiền tệ–Chính sách,
Tác giả bổ sung : Hồ Thủy Tiên , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 79900
Luận Văn : Tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam :
Tên File : 79900.pdf

Tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam :

Keyword SEO : Tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam :