Tin Mới

Tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam :

Cơ sở lý luận về cung tiền và tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán. Phân tích tác động cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề xuất một số giải về cung tiền và tác động của cung tiền đến sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Ngọc Trọng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 72tr. phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về cung tiền và tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán. Phân tích tác động cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề xuất một số giải về cung tiền và tác động của cung tiền đến sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ Đề : Đầu tư nước ngoài — Dòng vốn, Thị trường chứng khoán — Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Lê, Thị Khoa Nguyên , S ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 70905
Luận Văn : Tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam :
Tên File : 70905.pdf

Tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam :

Keyword SEO : Tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán Việt Nam :