Tin Mới

Tác động của sự hiểu biết chung, năng lực mã hóa và năng lực giải mã đến hiệu quả chuyển giao tri thức trong đào tạo thạc sĩ

Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Kết luận

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Toán
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 67 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Kết luận
Chủ Đề : Đào tạo thạc sĩ–Chuyển giao tri thức, Giáo dục đại học–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Đình Thọ PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 80901
Luận Văn : Tác động của sự hiểu biết chung, năng lực mã hóa và năng lực giải mã đến hiệu quả chuyển giao tri thức trong đào tạo thạc sĩ
Tên File : 80901.pdf

Tác động của sự hiểu biết chung, năng lực mã hóa và năng lực giải mã đến hiệu quả chuyển giao tri thức trong đào tạo thạc sĩ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tác động của sự hiểu biết chung, năng lực mã hóa và năng lực giải mã đến hiệu quả chuyển giao tri thức trong đào tạo thạc sĩ

Keyword SEO : Tác động của sự hiểu biết chung, năng lực mã hóa và năng lực giải mã đến hiệu quả chuyển giao tri thức trong đào tạo thạc sĩ