Tin Mới

Tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam :

Tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Dương, Bình Hùng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 107 tr.+ phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam
Chủ Đề : Thuế thu nhập–Chính sách cổ tức,
Tác giả bổ sung : Nguyễn,Thị Uyên Uyên , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 71386
Luận Văn : Tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam :
Tên File : 71386.pdf

Tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam :

Keyword SEO : Tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam :