Tin Mới

Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến thu nhập ngành trồng trọt Việt Nam : mô hình Ricardian :

Thực trạng và giải pháp phát triển tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến thu nhập ngành trồng trọt Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Châu Thoại
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 62 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải pháp phát triển tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến thu nhập ngành trồng trọt Việt Nam
Chủ Đề : Ngành trồng trọt–Hiệu quả,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Hữu Dũng, TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 70565
Luận Văn : Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến thu nhập ngành trồng trọt Việt Nam : mô hình Ricardian :
Tên File : 70565.pdf

Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến thu nhập ngành trồng trọt Việt Nam : mô hình Ricardian :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến thu nhập ngành trồng trọt Việt Nam : mô hình Ricardian :

Keyword SEO : Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến thu nhập ngành trồng trọt Việt Nam : mô hình Ricardian :