Tin Mới

Tag Archives: Luận Văn

Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng nam bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở phương pháp luận của tổ chức không gian kinh tế. Hiện trạng tổ chức không gian kinh tế vùng Nam bộ. Những định hướng và giải pháp chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng Nam bộ.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Văn Thông Ngôn Ngữ : vie, ... Read More »