Tin Mới

Tag Archives: Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường :

Sử dụng phương pháp cân đối và dự báo trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Khái quát về các phương pháp dự báo và cân đối; Cơ sở lý thuyết của các chính sách điều tiết vĩ mô; Phương pháp hoạch định các chính sách vĩ mô; Kết luận. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Dương, Tấn Diệp Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1996 ... Read More »