Tin Mới

Tài trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam để phát triển ngành thủy sản :

Thực trạng và giải pháp tài trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam để phát triển ngành thủy sản

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phan, Thị Kim Thanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 79 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải pháp tài trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam để phát triển ngành thủy sản
Chủ Đề : Tín dụng–Cho vay tài trợ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Tấn Hoàng , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 67592
Luận Văn : Tài trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam để phát triển ngành thủy sản :
Tên File : 67592.pdf

Tài trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam để phát triển ngành thủy sản :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tài trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam để phát triển ngành thủy sản :

Keyword SEO : Tài trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam để phát triển ngành thủy sản :