Tin Mới

Tăng cường hoạt động marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Tổng quan, thực trạng hoạt động, giải pháp tăng cường hoạt động marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Thanh Tú
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 79tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng hoạt động, giải pháp tăng cường hoạt động marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Chủ Đề : arketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu,
Tác giả bổ sung : Trần, Hoàng Ngân, .TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 64479
Luận Văn : Tăng cường hoạt động marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Tên File : 64479.pdf

Tăng cường hoạt động marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Tăng cường hoạt động marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Keyword SEO : Tăng cường hoạt động marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu