Tin Mới

Thách thức xã hội hóa giáo dục mầm non trường hợp thành phố Biên Hòa :

Thực trạng và thách thức xã hội hóa giáo dục mầm non trường hợp thành phố Biên Hòa

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Thiện Thanh Thảo
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 51 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và thách thức xã hội hóa giáo dục mầm non trường hợp thành phố Biên Hòa
Chủ Đề : Chính sách công, Xã hội hóa giáo dục mầm non,
Tác giả bổ sung : Dwight H. Perkin , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 72131
Luận Văn : Thách thức xã hội hóa giáo dục mầm non trường hợp thành phố Biên Hòa :
Tên File : 72131.pdf

Thách thức xã hội hóa giáo dục mầm non trường hợp thành phố Biên Hòa :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thách thức xã hội hóa giáo dục mầm non trường hợp thành phố Biên Hòa :

Keyword SEO : Thách thức xã hội hóa giáo dục mầm non trường hợp thành phố Biên Hòa :