Tin Mới

Thẩm định dự án đầu tư nhà máy sản xuất sữa dừa đóng lon và cơm dừa nạo sấy hàm lượng béo thấp :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Huỳnh Phương Quang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 59 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Đầu tư trong nước–Thẩm định dự án,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Khánh Duy , Ths. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 78035
Luận Văn : Thẩm định dự án đầu tư nhà máy sản xuất sữa dừa đóng lon và cơm dừa nạo sấy hàm lượng béo thấp :
Tên File : 78035.pdf

Thẩm định dự án đầu tư nhà máy sản xuất sữa dừa đóng lon và cơm dừa nạo sấy hàm lượng béo thấp :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thẩm định dự án đầu tư nhà máy sản xuất sữa dừa đóng lon và cơm dừa nạo sấy hàm lượng béo thấp :

Keyword SEO : Thẩm định dự án đầu tư nhà máy sản xuất sữa dừa đóng lon và cơm dừa nạo sấy hàm lượng béo thấp :