Tin Mới

Thẩm định giá doanh nghiệp trong mua bán và sáp nhập tại Việt Nam bằng mô hình hiện giá điều chỉnh :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Phan, Thị Hiền Nhân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 65 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Doanh nghiệp–Mua bán và sáp nhập,
Tác giả bổ sung : Hay, Sinh , TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84426
Luận Văn : Thẩm định giá doanh nghiệp trong mua bán và sáp nhập tại Việt Nam bằng mô hình hiện giá điều chỉnh :
Tên File : 84426.pdf

Thẩm định giá doanh nghiệp trong mua bán và sáp nhập tại Việt Nam bằng mô hình hiện giá điều chỉnh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thẩm định giá doanh nghiệp trong mua bán và sáp nhập tại Việt Nam bằng mô hình hiện giá điều chỉnh :

Keyword SEO : Thẩm định giá doanh nghiệp trong mua bán và sáp nhập tại Việt Nam bằng mô hình hiện giá điều chỉnh :