Tin Mới

Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính :

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Phạm Thiên Kim
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 48tr. +phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Bất động sản–Thẩm định giá trị,
Tác giả bổ sung : Trần Bích Vân , ThS.. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84278
Luận Văn : Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính :
Tên File : 84278.pdf

Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính :

Keyword SEO : Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất địa chỉ 7A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho mục đích thực hiện nghĩa vụ tài chính :