Tin Mới

Thâu tóm – sáp nhập : giải pháp sắp xếp, cải tiến các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Tổng quan, thực trạng, giải pháp sắp xếp, cải tiến các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Mai, Minh Phước
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 87tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng, giải pháp sắp xếp, cải tiến các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ Đề : Công ty chứng khoán–Sáp nhập,
Tác giả bổ sung : Hồ, Thủy Tiên TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 65239
Luận Văn : Thâu tóm – sáp nhập : giải pháp sắp xếp, cải tiến các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam :
Tên File : 65239.pdf

Thâu tóm - sáp nhập : giải pháp sắp xếp, cải tiến các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thâu tóm – sáp nhập : giải pháp sắp xếp, cải tiến các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Keyword SEO : Thâu tóm – sáp nhập : giải pháp sắp xếp, cải tiến các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam :