Tin Mới

The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Choudhry Tanveer Shehzad
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Bank riskiness, Capital adequacy, Impaired loans
Tác giả bổ sung : Bert Scholtens Jakob de Haan
Số Kiểm Soát : 70489
Luận Văn : The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy
Tên File : 70489.pdf

The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy

Keyword SEO : The impact of bank ownership concentration on impaired loans and capital adequacy