Tin Mới

The impact of directors’ and officers’ insurance on audit pricing :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : O’Sullivan, Noel
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Audit fees, Audit pricing, D&O insurance
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 74719
Luận Văn : The impact of directors’ and officers’ insurance on audit pricing :
Tên File : 74719.pdf

The impact of directors’ and officers’ insurance on audit pricing :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: The impact of directors’ and officers’ insurance on audit pricing :

Keyword SEO : The impact of directors’ and officers’ insurance on audit pricing :