Tin Mới

The impact of exchange rate fluctuation on trade balance in short and long run :

Tác động của biến động tỷ giá trên cán cân thương mại trong ngắn hạn và dài hạn

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Pham, Thi Tuyet Trinh
Ngôn Ngữ : eng,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 119 tr.
Tóm Tắt : Tác động của biến động tỷ giá trên cán cân thương mại trong ngắn hạn và dài hạn
Chủ Đề : Cán cân thương mại, Tỷ giá,
Tác giả bổ sung : Nguyen, Van Phuc , Ph.D ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77218
Luận Văn : The impact of exchange rate fluctuation on trade balance in short and long run :
Tên File : 77218.pdf

The impact of exchange rate fluctuation on trade balance in short and long run :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: The impact of exchange rate fluctuation on trade balance in short and long run :

Keyword SEO : The impact of exchange rate fluctuation on trade balance in short and long run :