Tin Mới

The impact of firm cost and market size asymmetries on national mergers in a three-country model

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Santos-Pinto, Luís
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , , International trade, Merger policy, Mergers, Size asymmetry
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 79241
Luận Văn : The impact of firm cost and market size asymmetries on national mergers in a three-country model
Tên File : 79241.pdf

The impact of firm cost and market size asymmetries on national mergers in a three-country model

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: The impact of firm cost and market size asymmetries on national mergers in a three-country model

Keyword SEO : The impact of firm cost and market size asymmetries on national mergers in a three-country model