Tin Mới

The impact of FX central bank intervention in a noise trading framework

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Beine, Michel
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Central bank intervention effectiveness, Chartist-fundamentalist regimes
Tác giả bổ sung : Marianna Grimaldi Paul De Grauwe
Số Kiểm Soát : 70476
Luận Văn : The impact of FX central bank intervention in a noise trading framework
Tên File : 70476.pdf

The impact of FX central bank intervention in a noise trading framework

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: The impact of FX central bank intervention in a noise trading framework

Keyword SEO : The impact of FX central bank intervention in a noise trading framework