Tin Mới

The importance of understanding the exchange context when developing a decision support tool to target prospective customers of business insurance

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Soopramanien, Didier
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Insurance
Tác giả bổ sung : Liu Hong Juan
Số Kiểm Soát : 70918
Luận Văn : The importance of understanding the exchange context when developing a decision support tool to target prospective customers of business insurance
Tên File : 70918.pdf

The importance of understanding the exchange context when developing a decision support tool to target prospective customers of business insurance

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: The importance of understanding the exchange context when developing a decision support tool to target prospective customers of business insurance

Keyword SEO : The importance of understanding the exchange context when developing a decision support tool to target prospective customers of business insurance