Tin Mới

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia (Kèm bảng tóm tắt)

– Lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia.- Phân tích thực trạng quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia thời gian qua.- Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lors, Pint
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 178 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia.- Phân tích thực trạng quá trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia thời gian qua.- Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia..
Chủ Đề : Công nghiệp–Vốn đầu tư, Đầu tư nước ngoài–Campuchia, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Lors, Pint
Số Kiểm Soát : 43420
Luận Văn : Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia (Kèm bảng tóm tắt)
Tên File : 43420.pdf

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia (Kèm bảng tóm tắt)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia (Kèm bảng tóm tắt)

Keyword SEO : Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia (Kèm bảng tóm tắt)