Tin Mới

Thu hút vốn đẩu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu :

Lý luận tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Hồng Phượng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 88 tr.+ phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Lý luận tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ Đề : Đầu tư nước ngoài–Thu hút vốn, Ngành du lịch– Bà Rịa–Vũng Tàu,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Đăng Dờn, PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 71044
Luận Văn : Thu hút vốn đẩu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu :
Tên File : 71044.pdf

Thu hút vốn đẩu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thu hút vốn đẩu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu :

Keyword SEO : Thu hút vốn đẩu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu :