Tin Mới

Thực trạng lãi suất thị trường tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010 :

Thực trạng và giải phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất thị trường tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trương, Thị Mỹ Chi
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 95 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất thị trường tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010
Chủ Đề : Kinh tế tài chính – ngân hàng, Thị trường tiền tệ,
Tác giả bổ sung : Trương Quang Thông , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 72147
Luận Văn : Thực trạng lãi suất thị trường tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010 :
Tên File : 72147.pdf

Thực trạng lãi suất thị trường tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thực trạng lãi suất thị trường tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010 :

Keyword SEO : Thực trạng lãi suất thị trường tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010 :