Tin Mới

Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam :

Thực trạng rủi ro tín dụng tại thị trường TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đinh, Quốc Tuấn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 69 tr. + 22 tr. phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng rủi ro tín dụng tại thị trường TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam
Chủ Đề : Rủi ro tín dụng–Ngân hàng xuất nhập khẩu,
Tác giả bổ sung : Trương,Thị Hồng, PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 71232
Luận Văn : Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam :
Tên File : 71232.pdf

Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam :

Keyword SEO : Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam :