Tin Mới

Thực trạng và dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020

Phương pháp luận và kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Chuyển dịch dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2000-2010; Dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2020.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đỗ, Cao Hoài
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 149 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Phương pháp luận và kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Chuyển dịch dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2000-2010; Dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2020.
Chủ Đề : Cơ cấu kinh tế–An Giang (Việt Nam), Kinh tế Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Hay Sinh TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 80842
Luận Văn : Thực trạng và dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020
Tên File : 80842.pdf

Thực trạng và dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Thực trạng và dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020

Keyword SEO : Thực trạng và dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020